IPv6 چیست؟

IPv6 چیست؟

لازم به ذکر است کهIPV6یک فناوری جدید محسوب نمی شود و از سال ۱۹۹۴ پایه های آن گذاشته شده بود. در خاورمیانه نیز شرکت های اینترنتی و مخابراتی از سال های قبل تلاش هایی را برای به روز رسانی سیستم های آدرس گذاری اینترنتی انجام داده بودند و موفقیت هایی را هم کسب کرده بودند که از جمله آنها می توان به شرکت اماراتی اتصالات اشاره کرد. این شرکت از سال ۲۰۰۱ تاکنون از سیستمIPV6استفاده می کند و به همین خاطر نسبت به رقبای خود موفق تر بوده است.
به طور کلی زمانی که تعداد مشترکان تلفن همراه در یک منطقه افزایش می یابد و درخواست مشترکان برای استفاده از خدماتی مثلWi-Fi،WiMax،RFID،UWBو بلوتوث بالا می رود، کنار گذاشتن سیستمIPv4و استفاده ازIPV6بهترین راه ممکن خواهد بود و می تواند همه مشکلات موجود را از میان بردارد. این سیستم به جز افزودن آدرس های جدید می تواند امکانات دیگری را در اختیار افراد قرار دهد. IPV6در کنار افزایش انعطاف پذیری سیستم مرکزی باعث خواهد شد تا کیفیت تمام خدمات عرضه شده افزایش یافته و در نتیجه میزان رضایت مندی مشتریان به طور قابل توجه بیشتر شود. کارشناسان امروزه دریافته اند،IPV6بهترین سیستم برای عرضه خدمات بیشتر صوتی و تصویری در اینترنت محسوب و باعث می شود مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود. از دیگر مزایای این سیستم می توان به توانمند ی های آن برای دستگاه های قابل حمل اشاره کرد. IPV6به تمامی مشترکان تلفن همراه امکان می دهد تا آسان تر از گذشته به شبکه های موجود دسترسی داشته باشند و بدون تماس مجدد با شبکه مرکزی و تغییرIPخود، مزایای اینترنت پرسرعت را به کار برند. اگر ما از یک تلفن همراه نسل سوم با تلفن های مجهز بهIPاستفاده می کنیم،IPV6مهم ترین نیاز کنونی ما محسوب می شود.این امکانات فنی، سیستمIPV6را به جزء لاینفک سیستم های اینترنتی و مخابراتی امروزی تبدیل می کند و می تواند محرکی برای تغییرIPv4به آن محسوب شود. اما سوالی که برای مدیرانITباقی می ماند آن است که آیا این افراد واقعاً مجبورند سیستم خود را بهIPV6تغییر دهند؟ در پاسخ به این افراد باید بگوییم : بله، آنها مجبورند بهIPV6مهاجرت کنند. آنچه که موفقیت شرکت های فعال در این زمینه را تضمین می کنند استفاده از این سیستم است و اگر این شرکت ها در آینده نزدیک سیستمIPV6را به کار نگیرند، به طور قطع از گردونه رقابت خارج خواهند شد.