انواع کارت ویزیت معمولی چاپ افست تیراژ ۱۰۰۰ عدد
نوعسایز قبل از برشیکرودوروزمان تحویل 
گلاسه 300 UV4.8*8.51500019000فوری-2روز کاریسفارش
گلاسه 300 UV4.8*8.514000180006 روز کاریسفارش
سلفون مات4.8*8.51600019000فوری-2روز کاریسفارش
سلفون مات4.8*8.514000180006 روز کاریسفارش
سلفون براق4.8*8.51600019000فوری-2روز کاریسفارش
سلفون براق4.8*8.514000180006 روز کاریسفارش
سلفون مات دو رو دور گرد6*9----450002 روز کاریسفارش
سلفون براق دو رو دور گرد6*9----450002 روز کاریسفارش
کتان 300 گرم آلمان4.8*8.52600032000فوری-2روز کاریسفارش
کتان 300 گرم آلمان4.8*8.524000290006 روز کاریسفارش
کتان 300 گرم امباس4.8*8.51900023000فوری-2روز کاریسفارش
کتان 300 گرم امباس4.8*8.518000210006 روز کاریسفارش
سوسماری4.8*8.523000260006 روز کاریسفارش
برچسب (لیبل) و UV4.8*8.518000-فوری-2روز کاریسفارش
لیبل سلفون براق4.8*8.519000-7 روز کاریسفارش
لیبل سلفون براق4.8*8.521000-2 روز کاریسفارش
کتان پلاستیک4.8*8.5300003200010روز کاریسفارش
انواع کارت ویزیت فانتزی چاپ افست تیراژ ۱۰۰۰ عدد
نوعسایز قبل از برشدورگردمستطیلزمان تحویل
لمینت برجسته (با کاغذ اینوربرد ضخیم)6*963000-7 روز کاری
لمینت براق4.8*8.552000-10 روز کاری
لمینت براق6*959000-7 روز کاری
لمینت مات4.8*8.569000-10 روز کاری
لمینت مات6*986000-7 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب6*993000-12 روز کاری
لمینت برجسته کوچک5.6*5.947000-7 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب کوچک5.6*5.963000-7 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی8.5*4.853000-7 روز کاری
لمینت براق مربع5.5*5.546000-10 روز کاری
لمینت مات مربع5.5*5.556000-10 روز کاری
لمینت براق طرح موج6*959000-10 روز کاری
لمینت مات طرح موج6*986000-7 روز کاری
سلفون براق دورو دورگرد-حرارتی6*939000-7 روز کاری
سلفون مات دورو دورگرد-حرارتی6*939000-7 روز کاری
سلفون مات دورو موضعی6*948000-12 روز کاری
سلفون مات دورو طلا کوب6*970000-12 روز کاری
آهنربایی6*9210000-15 روز کاری
آهنربایی با قالب طرح شما6*9250000-15 روز کاری
PVC پی وی سی 500 میکرون6*9195000-15 روز کاری
لیبل شیشه ای-چاچ افست یووی8.5*4.870000-25 روز کاری
یبل متالایز (4رنگ +سفید)89000-15 روز کاری
لیبل شیشه ای70000-7 روز کاری
انواع کارت ویزیت مات مخملی نانو چاپ افست تیراژ ۱۰۰۰ عدد
نوعسایز قبل از برشقیمتزمان تحویل
سلفون مات مخملی یکرو4.8*8.53400020 روز کاری
سلفون مات مخملی دورو4.8*8.54500020 روز کاری
سلفون مات مخملی دورو دورگرد6*97700020 روز کاری
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی6*98800020 روز کاری
لمینیت مات برجسته مخملی6*99500025 روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب6*910500020 روز کاری
لمینیت مات برجسته مخملی کوچک5.6*5.96800025 روز کاری
انواع کارت ویزیت سری PVC پی وی سی
نوعسایز قبل از برشقیمتزمان تحویل
300pvc میکرون 500عددی6*911000010 روز کاری
300pvc میکرون 1000عددی6*9-10 روز کاری
500pvc میکرون 500 عددی6*914000010 روز کاری
500pvc میکرون 1000 عددی6*919500010 روز کاری
760pvc میکرون 500 عددی6*927000012 روز کاری
760pvc میکرون 1000 عددی6*946000012 روز کاری
760pvc میکرون متالیک 500 عددی6*938000015 روز کاری
pvc برفکی (4رنگ+سفید) 500 عددی6*913500015 روز کاری
انواع کارت ویزیت نقره کوب و طلاکوب چاپ افست تیراژ ۱۰۰۰ عدد
نوعسایز قبل از برشقیمتزمان تحویل
نقره کارت لمینت براق6*9-25 روز کاری
نقره کارت لمینت مات6*9-25 روز کاری
طلا کارت لمینت براق6*910200025 روز کاری
طلا کارت لمینت مات6*912200025 روز کاری
انواع کتان ۱۲۰ گرم تیراژ ۱۰۰۰ عدد
نوعسایز قبل از برشیکرودوروزمان تحویل
A421*29.71750001880007 روز کاری
A514.5*2192000970007 روز کاری
انواع تراکت ۴ رنگ تحریر ۸۰ گرم چاپ افست تحویل ۷ روز کاری
نوعسایزتیراژ1000 تیراژ2000تیراژ5000نوع چاپ
A610.5*14.52800045000  54000یکرو
A610.5*14.5450005500065000دورو
A514.5*215900070000115000یکرو
A514.5*218400095000138000دورو
A421*29.7105000125000210000یکرو
A421*29.7153000172000265000دو رو
انواع تراکت ۴ رنگ گلاسه ۱۳۵ گرم چاپ افست
نوعسایزتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000نوع چاپ
A614.5*10.0350004600079000یکرو
A614.5*10.0420005500088000دورو
A520*14.55900078000152000یکرو
A520*14.57500098000168000دورو
A429*20110000150000295000یکرو
A429*20150000195000330000دورو
انواع ست اداری تحویل ۷ روز کاری
نوعتحریر 80تحریر 100کتان 120
پاکت نامه 1000 عدد + 2000 عدد

سربرگ آ4 + 2000 عدد سربرگ آ5
442000510000590000
پاکت نامه 1000 عدد + 3000 سربرگ آ4442000510000590000
پاکت آ4 1000 عدد + 1000 عدد

پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ آ4
510000590000635000
انواع پاکت چاپ افست ۴ رنگ تحریر ۸۰ گرم ۷ روز کاری
نوعتیراژنامهA5A4
پاکت تحریر 80 گرم1000130000145000265000
پاکت تحریر 80 گرم2000160000185000315000
پاکت تحریر 80 گرم5000290000355000590000
پاکت گلاسه 135 گرم1000150000173000283000
پاکت گلاسه 135 گرم2000245000260000398000
پاکت کتان 120 گرم1000175000184000290000
پاکت CD تیراژ ۱۰۰۰ عدد چاپ افست
نوعتیراژقیمتزمان تحویل
پاکت CD جلد سی دی (با در)، پشت سفید با یووی100017500015 روز کاری
لیبل CD با روکش UV100011500015 روز کاری
فولدر ۳۰۰ گرم
نوعسایزقیمتزمان تحویل
سلفون مات دو روَA48600007 روز کاری
سلفون براق دو روA48600007 روز کاری
انواع فاکتور ۲ برگی ۴ رنگ تحریر ۸۰ گرم پرفراژ و منگنه تیراژ ۲۰۰۰ شماره چاپ افست
نوعیکروزمان تحویل
A5تماس گرفته شود10 روز کاری
A4تماس گرفته شود10 روز کاری
انواع کاتالوگ آ۴ ۳۰۰ گرمی تک برگی ۱۰۰۰ عددی
نوعیکرودوروزمان تحویل
گلاسه UV1980002850002 روز کاری
سلفون مات1980002850002 روز کاری
سلفون براق1980002850002 روز کاری
سوسماری2950003300002 روز کاری
انواع فاکتور ۲ برگی تک رنگ تحریر ۸۰ گرم و الوان ۶۰ گرم پرفراژ و منگنه تیراژ ۱۰۰۰ شماره چاپ ریسو
نوعتیراژ 1000تیراژ 2000نوع چاپ
A3 تحریر 80 گرم230000290000یکرو
A3 تحریر 80 گرم320000380000دورو
A3 گلاسه 135 گرم240000325000یکرو
A3 گلاسه 135 گرم410000550000دورو
انواع قبض رسید ( دسته چکی ) تک رنگ تحریر ۸۰ گرم پرفراژ و منگنه تیراژ ۱۰۰۰ شماره چاپ ریسو
نوعیکروزمان تحویل
قبض رسید ( دسته چکی )تماس گرفته شود5 روز کاری
Print Friendly