یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد،
از این رو ما را بر آن داشت تا با دریافت این نماد اعتماد و اطمینان مشتریان خود را بیشتر از پیش جلب نماییم.

برای دریافت مشخصات بر روی علامت بالا کلیک کنید .

Print Friendly